zvyk

habit, (obvyklý postup) custom

mít ve zvyku dělat co
be in the habit of doing sth
biː ɪn ðə ˈhæbɪt
Nemám ve zvyku chodit pozdě.
I'm not in the habit of being late.
aɪm nɒt ɪn ðə ˈhæbɪt əv ˈbiːɪŋ leɪt
Dělám to jen ze zvyku.
I do it just out of habit.
aɪ dʊ ɪt dʒʌst aʊt əv ˈhæbɪt
Je zvykem, že...
It's customary to...
ɪts ˈkʌstəmərɪ tə
Je to jen otázka zvyku.
It's just a question of getting used to it.
ɪts dʒʌst ə ˈkwεstʃən əv gεtɪŋ juːzd tə ɪt
vánoční zvyky
Christmas customs/traditions
ˈkrɪsməs ˈkʌstəmz/trəˈdɪʃənz