pustit se

čeho let go of sth, (začít) do čeho get down to, set about sth

Pusť se mě!
Let go of me!
lεt gəʊ əv miː!
Nepouštěj se!
Don't let go!, Hold on!, Hang on!
dəʊnt lεt gəʊ!ˌ həʊld ɒn!ˌ hæŋ ɒn!
Pusť se do jídla.
Start eating., (hovor.) Dig in.
stɑːt ˈiːtɪŋˌ dɪg ɪn
Pusťme se do toho.
Let's get down to it.
lεts gεt daʊn tə ɪt
Pouštíme se na tenký led.
We are walking on thin ice.
wiː ɑː ˈwɔːkɪŋ ɒn θɪn aɪs