nálada

mood, humour/(AmE) humor, temper

Mám dobrou/špatnou náladu.
I'm in a good/bad mood.
aɪm ɪn ə gʊd/bæd muːd
Nemám náladu to poslouchat.
I'm in no mood to listen to it.
aɪm ɪn nəʊ muːd tə ˈlɪsn tə ɪt
Zkazilo nám to náladu.
It put us in a bad mood.
ɪt pʊt əs ɪn ə bæd muːd
To mi zlepšilo náladu.
It lifted my spirits.
ɪt lɪftɪd maɪ ˈspɪrɪts
Byl v náladě. (opilý)
He was jolly., He was mellow.
hɪ wɒz ˈdʒɒlɪˌ hɪ wɒz ˈmεləʊ