zničit

co destroy, (zdraví, naději ap.) ruin

Tys to zničil!
You've destroyed it!
juːv dɪˈstrɔɪd ɪt!
Kouřením si zničíte zdraví.
Smoking will ruin your health.
ˈsməʊkɪŋ wɪl ˈruːɪn jɔː hεlθ
Budova byla zcela zničena.
The building was completely destroyed.
ðə ˈbɪldɪŋ wɒz kəmˈpliːtlɪ dɪˈstrɔɪd
Byla úplně zničená. (psychicky)
She was (totally) devastated.
ʃɪ wɒz (ˈtəʊtəlɪ) ˈdεvəsteɪtɪd
Ty mě zničíš! (trápíš ap.)
You are killing me!
juː ɑː ˈkɪlɪŋ miː!