zařídit

1(obstarat) co arrange sth, make arrangements for sth, (postarat se) see to sth

Zařídím to.
I'll arrange it., I'll see to it., I'll take care of it.
aɪl əˈreɪndʒ ɪtˌ aɪl siː tə ɪtˌ aɪl teɪk kεə əv ɪt
Už je to zařízeno.
It's been arranged.
ɪts bɪn əˈreɪndʒd
Můžete zařídit, abychom to dostali?
Can you arrange for us to get it?
kən juː əˈreɪndʒ fə əs tə gεt ɪt?
Musím si něco zařídit.
I have some errands to run.
aɪ hæv sʌm ˈεrəndz tə rʌn
Skočíš mi něco zařídit?
Will you run an errand for me?
wɪl juː rʌn ən ˈεrənd fə miː?
To by se dalo zařídit.
That could be arranged., (hovor.) That sounds doable.
ðæt kʊd biː əˈreɪndʒdˌ ðæt saʊndz ˈduːəbl
Zařiď se podle toho.
Act accordingly.
ækt əˈkɔːdɪŋlɪ

2(nábytkem ap.) co furnish, (vybavením) equip, fit out sth

Zařídili (si) byt.
They've furnished their flat.
ðeɪv ˈfɜːnɪʃt ðεə flæt
Byt není zařízen.
The flat is not furnished.
ðə flæt ɪz nɒt ˈfɜːnɪʃt
Je potřeba ho nově zařídit. (byt)
It needs refurnishing.
ɪt niːdz riːˈfɜːnɪʃɪŋ