napřed

first (of all), before (anything else), foremost

Napřed mu zavolej.
Call him first.
kɔːl hɪm fɜːst
Hodiny jdou o pět minut napřed.
The clock is five minutes fast.
ðə klɒk ɪz faɪv ˈmɪnɪts fɑːst
Jdi napřed, doženu tě.
Go ahead, I'll catch up.
gəʊ əˈhεdˌ aɪl kætʃ ʌp
být napřed (mít náskok)
be ahead (of the game)
biː əˈhεd (əv ðə geɪm)