svěřit

komu co entrust sth to sb, sb with sth, (vedení) put sb in charge of sth

Svěřil jí důležitý úkol.
He entrusted her with an important task.
hɪ ɪnˈtrʌstɪd hə wɪθ ən ɪmˈpɔːtnt tɑːsk
Svěřili mu celé oddělení.
He was put in charge of the whole department.
hɪ wɒz pʊt ɪn tʃɑːdʒ əv ðə həʊl dɪˈpɑːtmənt
Svěřil mi malé tajemství.
He let me in on a little secret.
hɪ lεt miː ɪn ɒn ə ˈlɪtl ˈsiːkrɪt