začínat

co begin, start, (kariéru ap.) (form.) commence sth

Zase začíná pršet.
It's starting to rain again.
ɪts stɑːtɪŋ tə reɪn əˈgεn
Léto teprve začíná.
Summer is only beginning.
ˈsʌmə ɪz ˈəʊnlɪ bɪˈgɪnɪŋ
V kolik začínáš v práci?
What time do you start work?
wɒt taɪm dʊ juː stɑːt wɜːk?
Nezačínej s tím zase!
Don't start again!
dəʊnt stɑːt əˈgεn!
Začíná to být těžké.
It is getting difficult.
ɪt ɪz gεtɪŋ ˈdɪfɪklt
Začíná mě to nudit.
I'm getting bored with it., I'm growing weary of it.
aɪm gεtɪŋ bɔːd wɪθ ɪtˌ aɪm grəʊɪŋ ˈwɪərɪ əv ɪt
Začíná se mu to líbit.
He's coming to like it.
hiːz ˈkʌmɪŋ tə laɪk ɪt
Začíná ti to jít!
You are getting good!
juː ɑː gεtɪŋ gʊd!
Už mi to začíná být jasné.
I'm starting to get the picture.
aɪm stɑːtɪŋ tə gεt ðə ˈpɪktʃə
S ním si raději nezačínej.
You'd better stay out of his way.
juːd ˈbεtə steɪ aʊt əv hɪz weɪ