zvednout, zdvihnout

lift/put sth up, (též pozdvihnout) raise, (ze země) pick up sth

Zdvihni to! (ze země)
Pick it up!
pɪk ɪt ʌp!
Zdvihněte ruce.
Put up your hands., Raise your hands.
pʊt ʌp jɔː hændzˌ reɪz jɔː hændz
Já to zvednu! (telefon)
I'll get that!
aɪl gεt ðæt!
Zvedni telefon a zavolej mu.
Get on the phone and call him.
gεt ɒn ðə fəʊn ænd kɔːl hɪm