jistota

certainty, (v jednání ap.) sureness, (zajištěnost) security

Jen pro jistotu.
Just to be sure.
dʒʌst tə biː ʃʊə
Vem si pro jistotu deštník. (kdyby něco)
Take an umbrella, just in case.
teɪk ən ʌmˈbrεləˌ dʒʌst ɪn keɪs
Máte jistotu, že...?
Are you sure that...?
ɑː juː ʃʊə ðæt?
S jistotou víme, že...
We know for sure that...
wiː nəʊ fə ʃʊə ðæt
Dá se s jistotou říct...
It is safe to say...
ɪt ɪz seɪf tə seɪ
Jaká je jistota, že...?
What's the guarantee that...?
wɒts ðə ˌgærənˈtiː ðæt?
Hrají to na jistotu.
They play it safe.
ðeɪ pleɪ ɪt seɪf
Jistota je jistota.
Better to be safe than sorry.
ˈbεtə tə biː seɪf ðæn ˈsɒrɪ