slušně

decently, (zdvořile) politely, (přiměřeně) fairly (well)

Chovej se slušně!
Behave yourself!
bɪˈheɪv jɔːˈsεlf!
Byl slušně oblečený.
He was decently dressed.
hɪ wɒz ˈdiːsntlɪ drεst
Umí slušně anglicky.
His English is fairly good., He speaks decent English.
hɪz ˈɪŋglɪʃ ɪz ˈfεəlɪ gʊdˌ hɪ spiːks ˈdiːsnt ˈɪŋglɪʃ
Řekl to ze slušnosti.
He said it out of decency.
hɪ sεd ɪt aʊt əv ˈdiːsnsɪ
Neměl ani dost slušnosti, aby...
He didn't even have the decency to...
hɪ ˈdɪdnt ˈiːvn hæv ðə ˈdiːsnsɪ tə