ujít

1co (vzdálenost ap.) walk, cover sth

Takovou dálku neujdu.
I can't walk that far.
aɪ kɑːnt wɔːk ðæt fɑː
Ušla celou trasu.
She walked the whole route.
ʃɪ wɔːkt ðə həʊl ruːt
Ušli jsme 50 km za den.
We covered 50 km a day.
wiː ˈkʌvəd ˈfɪftɪ ˈkɪləˌmiːtəz ə deɪ

2(být obstojný) be passable/OK, be not (so) bad

To ujde! (celkem dobrý)
That's not bad!
ðæts nɒt bæd!
Oběd celkem ušel.
The lunch was so-so.
ðə lʌntʃ wɒz səʊsəʊ
Jak se máš? – Ujde to.
How are you? – Not so bad.
haʊ ɑː juː? - nɒt səʊ bæd

3(uniknout) escape, (pneumatika ap.) go down, deflate

Pneumatika ušla.
The tyre went down., The tyre deflated.
ðə ˈtaɪə wεnt daʊnˌ ðə ˈtaɪə dɪˈfleɪtɪd
Uchází nám zadní pneumatika.
Our rear tyre is going down., Our rear tyre is losing air.
aʊə rɪə ˈtaɪə ɪz ˈgəʊɪŋ daʊnˌ aʊə rɪə ˈtaɪə ɪz ˈluːzɪŋ εə
Z potrubí uchází plyn.
Gas is leaking from the pipe.
gæs ɪz liːkɪŋ frɒm ðə paɪp
Nenechte si to ujít!
Don't miss it!
dəʊnt mɪs ɪt!
(iron.) To si nechám ujít. (nezúčastním se)
I'll pass on that.
aɪl pɑːs ɒn ðæt
To mi (nějak) ušlo.
I (somehow) missed it., It escaped my notice.
aɪ (ˈsʌmˌhaʊ) mɪst ɪtˌ ɪt ɪˈskeɪpt maɪ ˈnəʊtɪs
Tobě opravdu nic neujde!
You don't miss a trick!, You have eyes in the back of your head!
juː dəʊnt mɪs ə trɪk!ˌ juː hæv aɪz ɪn ðə bæk əv jɔː hεd!
Neujdou trestu.
They won't get away with it/go unpunished/escape punishment.
ðeɪ wəʊnt gεt əˈweɪ wɪθ ɪt/gəʊ ʌnˈpʌnɪʃt/ɪˈskeɪp ˈpʌnɪʃmənt