vysvětlit

co komu explain, (form.) explicate sth to sb, (form.) clarify sth

Mohl byste mi to vysvětlit?
Could you explain it to me?
kʊd juː ɪkˈspleɪn ɪt tə miː?
Vysvětlím vám to na příkladu.
I'm going to explain it to you with an example.
aɪm ˈgəʊɪŋ tə ɪkˈspleɪn ɪt tə juː wɪθ ən ɪgˈzɑːmpl
Už jsi mu to vysvětlil?
Have you explained it to him?
hæv juː ɪkˈspleɪnd ɪt tə hɪm?
To se určitě vysvětlí.
There must be an explanation for this.
ðεə mʌst biː ən ˌεkspləˈneɪʃən fə ðɪs
Záhada se vysvětlila.
The mystery was explained.
ðə ˈmɪstərɪ wɒz ɪkˈspleɪnd
Těžko se to vysvětluje.
It's hard to explain.
ɪts hɑːd tə ɪkˈspleɪn
Nedovedu si to vysvětlit.
I don't understand it., I can't make sense of it.
aɪ dəʊnt ˌʌndəˈstænd ɪtˌ aɪ kɑːnt meɪk sεns əv ɪt
To sis špatně vysvětlil.
You misunderstood it.
juː ˌmɪsʌndəˈstʊd ɪt
Nevysvětlujte si to špatně. (myslel jsem to jinak)
Don't get me wrong., Don't misunderstand me.
dəʊnt gεt miː rɒŋˌ dəʊnt ˌmɪsʌndəˈstænd miː