krok

step

Udělej dva kroky.
Take two steps.
teɪk tuː stεps
Je to krok kupředu/zpátky.
It's a step forward/backward.
ɪts ə stεp ˈfɔːwəd/ˈbækwəd
Je to krok do neznáma.
It's a leap in the dark.
ɪts ə liːp ɪn ðə dɑːk
Byl to krok správným směrem.
It was a step in the right direction.
ɪt wɒz ə stεp ɪn ðə raɪt daɪˈrεkʃən
Snažíme se s nimi držet krok.
We try to keep up with them.
wiː traɪ tə kiːp ʌp wɪθ ðəm
Je to odsud pár kroků.
It's a few steps from here.
ɪts ə fjuː stεps frɒm hɪə
Stál jsem pár kroků od nich.
I stood a dozen feet away.
aɪ stʊd ə ˈdʌzn fiːt əˈweɪ
Setkáte se s tím na každém kroku.
You'll find it absolutely everywhere.
juːl faɪnd ɪt ˌæbsəˈluːtlɪ ˈεvrɪˌwεə
V té tmě jsem neviděl ani na krok.
I couldn't see a thing in the dark.
aɪ ˈkʊdnt siː ə θɪŋ ɪn ðə dɑːk
Podnikneme nutné kroky.
We will take necessary steps.
wiː wɪl teɪk ˈnεsəsərɪ stεps
krok za krokem (postupně)
step by step
stεp baɪ stεp
jet krokem
go at walking pace
gəʊ æt ˈwɔːkɪŋ peɪs