vzkázat

komu co send a message to sb, send word, (dát vědět) let sb know sth

Vzkaž mu, že...
Tell him that...
tεl hɪm ðæt
Chcete mu něco vzkázat?
Would you like to leave a message for him?
wʊd juː laɪk tə liːv ə ˈmεsɪdʒ fə hɪm?
Vzkazuje vám, že...
He asked me to tell you that...
hɪ ɑːskt miː tə tεl juː ðæt