vyvolat

co cause, produce, (pocity ap.) raise sth

To vyvolalo obavy z...
That raised fears of...
ðæt ˈreɪzd fɪəz əv
Jeho kniha vyvolala vlnu kritiky.
His book provoked a wave of criticism.
hɪz bʊk prəˈvəʊkt ə weɪv əv ˈkrɪtɪˌsɪzəm
Vyvolalo to ve mně dojem, že...
It gave me the impression that...
ɪt geɪv miː ðiː ɪmˈprεʃən ðæt
To vyvolalo smích.
That raised a laugh.
ðæt ˈreɪzd ə lɑːf
Vyvolává to představu jara.
It evokes the idea of spring.
ɪt ɪˈvəʊks ðiː aɪˈdɪə əv sprɪŋ
Mohlo by to vyvolat vedlejší účinky.
It might produce side effects.
ɪt maɪt prəˈdjuːs saɪd ɪˈfεkts
Snažil se vyvolat šarvátku/rvačku.
He tried to pick a fight.
hɪ traɪd tə pɪk ə faɪt
Vyvolala mě, abych odpověděl.
She called on me to answer.
ʃɪ kɔːld ɒn miː tə ˈɑːnsə
Byl jsem vyvolaný z... (ve škole)
I was examined in...
aɪ wɒz ɪgˈzæmɪnd ɪn
Nechám ti tu fotku vyvolat.
I will have the photo developed for you.
aɪ wɪl hæv ðə ˈfəʊtəʊ dɪˈvεləpt fə juː