zima

winter(time), (nízká teplota) cold

V zimě jezdíme lyžovat.
In winter we go skiing.
ɪn ˈwɪntə wiː gəʊ skiːɪŋ
Venku je zima.
It's cold outside.
ɪts kəʊld ˌaʊtˈsaɪd
Není ti zima?
Are you cold?
ɑː juː kəʊld?
Je mi (strašná) zima.
I'm (awfully) cold.
aɪm (ˈɔːfəlɪ) kəʊld
Je mi zima na nohy.
My feet are cold.
maɪ fiːt ɑː kəʊld
Třese se zimou.
He's shivering with cold.
hiːz ˈʃɪvərɪŋ wɪθ kəʊld
počátkem/koncem zimy
in early/late winter
ɪn ˈɜːlɪ/leɪt ˈwɪntə