brzy

soon, shortly, (časně) early

Vrátím se brzy.
I'll be back soon.
aɪl biː bæk suːn
Už brzy by měl přijít.
He should be here soon.
hɪ ʃʊd biː hɪə suːn
Brzy na shledanou.
See you soon.
siː juː suːn
Jsi tu moc brzy.
You are early.
juː ɑː ˈɜːlɪ
Ještě je (příliš) brzy.
It's too early.
ɪts tuː ˈɜːlɪ
Ráno brzy vstávám.
I'm getting up early in the morning., I have an early morning.
aɪm gεtɪŋ ʌp ˈɜːlɪ ɪn ðə ˈmɔːnɪŋˌ aɪ hæv ən ˈɜːlɪ ˈmɔːnɪŋ
brzy na jaře
in early spring
ɪn ˈɜːlɪ sprɪŋ