forma

form, (i fyzická) shape

ve formě čeho
in the form of sth
ɪn ðə fɔːm
Žádosti v písemné formě...
Applications in written form...
ˌæplɪˈkeɪʃənz ɪn ˈrɪtn fɔːm
Snažím se udržovat ve formě.
I try to keep in shape.
aɪ traɪ tə kiːp ɪn ʃeɪp
Jsem z formy.
I am out of shape.
aɪ əm aʊt əv ʃeɪp
Dostal se zpátky do formy.
He got back into shape.
hɪ gɒt bæk ˈɪntə ʃeɪp