strávit

spend, (prožít) live out, (potravu) digest sth

Kde strávíte dovolenou?
Where are you going to spend your holiday?
wεə ɑː juː ˈgəʊɪŋ tə spεnd jɔː ˈhɒlɪˌdeɪ?
Strávil jsem tam skoro měsíc.
I spent almost one month there.
aɪ spεnt ˈɔːlməʊst wʌn mʌnθ ðεə
Je to ideální místo na strávení víkendu.
It's an ideal place to spend the weekend.
ɪts ən aɪˈdɪəl pleɪs tə spεnd ðə ˌwiːkˈεnd
(přen.) Nějak nemůžou ten nápad strávit.
They cannot stomach the idea.
ðeɪ kæˈnɒt ˈstʌmək ðiː aɪˈdɪə