škoda1

damage, (újma) harm, injury (práv.)

Déšť způsobil/napáchal těžké škody.
The rain caused severe damage., The rain did a lot of damage.
ðə reɪn kɔːzd sɪˈvɪə ˈdæmɪdʒˌ ðə reɪn dɪd ə lɒt əv ˈdæmɪdʒ
Nevznikla žádná škoda.
No damage has been done.
nəʊ ˈdæmɪdʒ hæz bɪn dʌn
Nebylo by na škodu, kdybys...
It would be good if you (could)...
ɪt wʊd biː gʊd ɪf juː (kʊd)
Nadělal víc škody než užitku.
He did more harm than good.
hɪ dɪd mɔː hɑːm ðæn gʊd