prodat

co komu za co sell sth to sb for sth

Prodal jsem to levně/draze.
I've sold it cheap/dear.
aɪv səʊld ɪt tʃiːp/dɪə
Prodám ti to za pět eur.
I'll sell it to you for five euros.
aɪl sεl ɪt tə juː fə faɪv ˈjʊərəʊz
Už je to prodáno.
It's (been) sold.
ɪts (bɪn) səʊld
Prodalo se už přes 10 000 lístků.
Over 10,000 tickets have been sold.
ˈəʊvə tεnˌˈθaʊzənd ˈtɪkɪts hæv bɪn səʊld