zkoušet

co try (out) sth, (testovat) test, (znalosti ap.) examine sth

Zkouším se mu dovolat.
I'm trying to get through to him., I'm trying to get him on the phone.
aɪm ˈtraɪɪŋ tə gεt θruː tə hɪmˌ aɪm ˈtraɪɪŋ tə gεt hɪm ɒn ðə fəʊn
Zkoušel sis ten svetr?
Did you try the sweater on?
dɪd juː traɪ ðə ˈswεtə ɒn?
Zatím jsem to nezkoušel.
I haven't tried it yet.
aɪ ˈhævnt traɪd ɪt jεt
Ani to nezkoušej!
Don't even try it!
dəʊnt ˈiːvn traɪ ɪt!
Zkoušejte to dál.
Keep trying.
kiːp ˈtraɪɪŋ
Byl jsem zkoušený z matematiky.
I was examined in mathematics.
aɪ wɒz ɪgˈzæmɪnd ɪn ˌmæθəˈmætɪks
Zkoušejí novou hru. (herci)
They are rehearsing a new play.
ðeɪ ɑː rɪˈhɜːsɪŋ ə njuː pleɪ
Zkouší moji trpělivost.
He's testing my patience.
hiːz ˈtεstɪŋ maɪ ˈpeɪʃəns
Nezkoušej to na mě/na mě vyzrát.
Don't get smart with me!
dəʊnt gεt smɑːt wɪθ miː!