skončit

end, (dokončením) finish, (být u konce) be over sb/sth

Skončil jsi?
Have you finished?, Are you finished?
hæv juː ˈfɪnɪʃt?ˌ ɑː juː ˈfɪnɪʃt?
Ještě to neskončilo.
It's not over yet.
ɪts nɒt ˈəʊvə jεt
Kdy to skončí?
When will it be over?, When will it stop?
wεn wɪl ɪt biː ˈəʊvə?ˌ wεn wɪl ɪt stɒp?
Až skončím školu...
After I finish school ...
ˈɑːftə aɪ ˈfɪnɪʃ skuːl
V práci skončil. (odešel)
He quit his job.
hɪ kwɪt hɪz dʒɒb
Skončil jsem s kouřením.
I quit smoking.
aɪ kwɪt ˈsməʊkɪŋ
Skončilo to remízou.
It ended in a draw/tie.
ɪt εndɪd ɪn ə drɔː/taɪ
Skončila poslední. (v závodě)
She finished last.
ʃɪ ˈfɪnɪʃt lɑːst
Skončíme (to). (činnost ap.)
Let's call it a day., Let's call it quits.
lεts kɔːl ɪt ə deɪˌ lεts kɔːl ɪt kwɪts
S tebou jsem skončil!
I am finished with you!
aɪ əm ˈfɪnɪʃt wɪθ juː!