podívat se

na koho/co (take a) look at sb/sth, (zkontrolovat) check (to see), (zjistit zda) see

Podívej se na mě.
Look at me.
lʊk æt miː
Podívej se na tohle!
(Take a) look at this., (hovor.) Check this (out)!
(teɪk ə) lʊk æt ðɪsˌ tʃεk ðɪs (aʊt)!
Ukaž, podívám se na to.
Let me see (it).
lεt miː siː (ɪt)
Podívej se, jestli to drží.
Check if it holds.
tʃεk ɪf ɪt həʊlds
Podívejte se, jestli tam je.
See if he is there.
siː ɪf hɪ ɪz ðεə
Doktor se ti na to podívá.
The doctor will take a look at it.
ðə ˈdɒktə wɪl teɪk ə lʊk æt ɪt
Musím se podívat do slovníku.
I must consult the dictionary.
aɪ mʌst kənˈsʌlt ðə ˈdɪkʃənərɪ
Já se po tom podívám.
I will look around for it.
aɪ wɪl lʊk əˈraʊnd fə ɪt
Musíš se za námi někdy podívat.
You must come to see us one day., You must look us up one day.
juː mʌst kʌm tə siː əs wʌn deɪˌ juː mʌst lʊk əs ʌp wʌn deɪ
Chceme se podívat k moři.
We want to visit the seaside.
wiː wɒnt tə ˈvɪzɪt ðə ˈsiːˌsaɪd
Podíval se do světa. (cestoval)
He has seen the world.
hɪ hæz siːn ðə wɜːld
Nemohl bych se mu podívat do očí.
I couldn't look him straight in the eye.
aɪ ˈkʊdnt lʊk hɪm streɪt ɪn ðiː aɪ
Podívej (se), takhle to nejde!
Look, this is impossible!
lʊkˌ ðɪs ɪz ɪmˈpɒsəbl!