rozepnout

co (knoflík ap.) undo, (odepnout, rozpojit) unfasten sth

Rozepni si (tu) bundu.
Undo your jacket.
ʌnˈduː jɔː ˈdʒækɪt
Rozepnula si dva knoflíky.
She undid two of her buttons.
ʃɪ ʌnˈdɪd tuː əv hə ˈbʌtnz
Rozepněte si bezpečnostní pás.
Unfasten your seat belt., Unbuckle your seat belt.
ʌnˈfɑːsn jɔː siːt bεltˌ ʌnˈbʌkl jɔː siːt bεlt
Rozepnula se mi přezka.
The buckle came undone.
ðə ˈbʌkl keɪm ʌnˈdʌn
Máš rozepnutý poklopec.
Your fly is open.
jɔː flaɪ ɪz ˈəʊpn