v, ve

in, (v rámci) within, (hl. časově) at

V domě není elektřina.
There is no electricity in the house.
ðεə ɪz nəʊ ɪlεkˈtrɪsɪtɪ ɪn ðə haʊs
Bylo to v televizi.
It was on TV.
ɪt wɒz ɒn ˌtiːˈviː
Odjel ve středu/pátek.
He left on Wednesday/Friday.
hɪ lεft ɒn ˈwεnzdeɪ/ˈfraɪdeɪ
Jsem ve škole/práci.
I'm at school/work.
aɪm æt skuːl/wɜːk
Potkal jsem ho v autobuse/v letadle/ve vlaku.
I met him on the bus/plane/train.
aɪ mεt hɪm ɒn ðə bʌs/pleɪn/treɪn
V kolik hodin?
At what time?
æt wɒt taɪm?
ve tři hodiny
at three o'clock
æt θriː əˈklɒk
v osm (hodin) ráno
at eight a.m.
æt eɪt ˌeɪˈεm
ve čtyři (hodiny) odpoledne
at four p.m.
æt fɔː ˌpiːˈεm
ve dne v noci
day and night
deɪ ænd naɪt
Bylo to pozdě v noci.
It was late at night.
ɪt wɒz leɪt æt naɪt
V tom okamžiku...
At that moment...
æt ðæt ˈməʊmənt
Ve správný čas na správném místě.
In the right place at the right time.
ɪn ðə raɪt pleɪs æt ðə raɪt taɪm
To nepřichází v úvahu.
That is out of the question.
ðæt ɪz aʊt əv ðə ˈkwεstʃən
Jaký je v tom rozdíl, jestli...?
What difference does it make if...?
wɒt ˈdɪfərəns dʌz ɪt meɪk ɪf?
Věříš v Boha?
Do you believe in God?
dʊ juː bɪˈliːv ɪn gɒd?
Jsi v pořádku?
Are you all right?, Are you OK?
ɑː juː ɔːl raɪt?ˌ ɑː juː ˌəʊˈkeɪ?
Kdybych vyhrál v loterii...
If I won the lottery...
ɪf aɪ wɒn ðə ˈlɒtərɪ
Chodí v kraťasech.
He wears shorts.
hɪ wεəz ʃɔːts
mistrovství světa v hokeji
hockey world championship
ˈhɒkɪ wɜːld ˈtʃæmpɪənˌʃɪp
Je v tom. (těhotná)
She is preggers., She has a bun in the oven.
ʃɪ ɪz ˈprεgəzˌ ʃɪ hæz ə bʌn ɪn ðiː ˈʌvn
V nejhorším...
If/When push comes to shove...
ɪf/wεn pʊʃ kʌmz tə ʃʌv