tvůj, tvá, tvoje, tvé

your, (samostatné na konci) yours, (za podstatným jménem) of yours

To je tvoje žena?
Is she your wife?
ɪz ʃɪ jɔː waɪf?
Tyhle rukavice jsou tvoje.
These gloves are yours.
ðiːz glʌvz ɑː jɔːz
Ten tvůj přítel...
That friend of yours...
ðæt frεnd əv jɔːz