věřit

komu/čemu believe sb/sth, (důvěřovat) trust sb, have confidence in sb

Věříte mi?
Do you believe me?
dʊ juː bɪˈliːv miː?
Věříte mi? (důvěřujete)
Do you trust me?
dʊ juː trʌst miː?
Věř mi. (důvěřuj)
Trust me!
trʌst miː!
Nevěřím ti ani slovo.
I don't believe you a single word.
aɪ dəʊnt bɪˈliːv juː ə ˈsɪŋgl wɜːd
Dá se mu věřit?
Can he be trusted?
kən hɪ biː ˈtrʌstɪd?
Dá se té zprávě věřit?
Is the news credible?
ɪz ðə njuːz ˈkrεdɪbl?
No věřil bys tomu?
Would you believe it?
wʊd juː bɪˈliːv ɪt?
Věřím, že se nám to podaří.
I believe that we will succeed.
aɪ bɪˈliːv ðæt wiː wɪl səkˈsiːd
Nevěří v Boha.
He doesn't believe in God.
hɪ ˈdʌznt bɪˈliːv ɪn gɒd
Já nevěřím vlastním očím!
I can't believe my eyes!
aɪ kɑːnt bɪˈliːv maɪ aɪz!
(iron.) Tomu tak věřím!
A likely story!, Tell it to the marines!
ə ˈlaɪklɪ ˈstɔːrɪ!ˌ tεl ɪt tə ðə məˈriːnz!