většina

majority of sb/sth, most (of) sb/sth, (převážná část) major part of sth

Většina lidí si myslí...
Most people think that...
məʊst ˈpiːpl θɪŋk ðæt
Většinu času jsem strávil doma.
I spent most of my time at home.
aɪ spεnt məʊst əv maɪ taɪm æt həʊm
Na většině území...
In most of the territory...
ɪn məʊst əv ðə ˈtεrɪtərɪ
převážná/drtivá většina
overwhelming majority
ˌəʊvəˈwεlmɪŋ məˈdʒɒrɪtɪ
ve většině případů
in most cases, in a majority of cases
ɪn məʊst keɪsɪzˌ ɪn ə məˈdʒɒrɪtɪ əv keɪsɪz