chtít

1co want sth, (přát si) wish, (zamýšlet) intend, mean

Co ode mne chcete?
What do you want from me?
wɒt dʊ juː wɒnt frɒm miː?
Chtěl bych...
I would like (to)..., I'd like (to)...
aɪ wʊd laɪk (tə)ˌ aɪd laɪk (tə)
(Ne)chtěl byste...?
Would you like...?
wʊd juː laɪk?
Jak chceš.
As you like/wish/please.
əz juː laɪk/wɪʃ/pliːz
Jestli chcete.
If you want to.
ɪf juː wɒnt tə
Chtěl jsem se zeptat, jestli...
I wanted to ask if...
aɪ ˈwɒntɪd tə ɑːsk ɪf
Chcete, abych to udělal?
Do you want me to do it?
dʊ juː wɒnt miː tə dʊ ɪt?
Chci, abys zůstal(a) tady.
I want you to stay here.
aɪ wɒnt juː tə steɪ hɪə
Nechci, aby za mě platili.
I don't want them to pay for me.
aɪ dəʊnt wɒnt ðəm tə peɪ fə miː
Chceš tím říct/mi namluvit, že...?
Are you telling me that...?
ɑː juː ˈtεlɪŋ miː ðæt?
... ale co bys chtěl za euro?
... but what can you expect for one euro?
... bət wɒt kən juː ɪkˈspεkt fə wʌn ˈjʊərəʊ?
Ať to stojí, co chce.
No matter what the cost.
nəʊ ˈmætə wɒt ðə kɒst
Auto nechce nastartovat.
The car won't start.
ðə kɑː wəʊnt stɑːt
Dveře se nechtěly zavřít.
The door refused to close.
ðə dɔː rɪˈfjuːzd tə kləʊz
Nechtěl jsem ti ublížit.
I didn't mean to hurt you.
aɪ ˈdɪdnt miːn tə hɜːt juː
Promiňte, já nechtěl.
Sorry, it was no intention.
ˈsɒrɪˌ ɪt wɒz nəʊ ɪnˈtεnʃən
Co tím chceš říct?
What are you trying to say?, What do you mean (by that)?
wɒt ɑː juː ˈtraɪɪŋ tə seɪ?ˌ wɒt dʊ juː miːn (baɪ ðæt)?
Co jsem to chtěl(a) říct? Jo...
What was I going to say? Oh yeah...
wɒt wɒz aɪ ˈgəʊɪŋ tə seɪ? əʊ jεə
chtě nechtě
willy-nilly
ˈwɪlɪˈnɪlɪ

2(být třeba) co want, need sth, (vyžadovat) require sth

To chce klid!
Take it easy!
teɪk ɪt ˈiːzɪ!
Všechno chce (svůj) čas.
Everything takes time., All in good time.
ˈεvrɪˌθɪŋ teɪks taɪmˌ ɔːl ɪn gʊd taɪm
Ty dveře chtějí namazat.
The door needs oiling.
ðə dɔː niːdz ɔɪlɪŋ
Chce to trpělivost, než to člověk udělá.
It takes patience to do it.
ɪt teɪks ˈpeɪʃəns tə dʊ ɪt