stůl

table, (kancelářský ap.) desk

Chtěl bych rezervovat stůl pro 4.
I'd like to book a table for four.
aɪd laɪk tə bʊk ə ˈteɪbl fə fɔː
Můžeš prostřít stůl?
Could you lay/set the table?
kʊd juː leɪ/sεt ðə ˈteɪbl?
Sklidím ze stolu.
I'm going to clear (the dishes from) the table.
aɪm ˈgəʊɪŋ tə klɪə (ðə dɪʃɪz frɒm) ðə ˈteɪbl
Sedneme si k tomuto stolu.
We'll sit (down) at this table.
wiːl sɪt (daʊn) æt ðɪs ˈteɪbl
Seděl za psacím stolem.
He was sitting behind a desk.
hɪ wɒz ˈsɪtɪŋ bɪˈhaɪnd ə dεsk
na stole/pod stolem/u stolu
on/under/at the table
ɒn/ˈʌndə/æt ðə ˈteɪbl