vylézt

get out of sth, (z úkrytu) come out, (z domu ap.) go out of sth

Vylezte z toho auta!
Get out of the car!
gεt aʊt əv ðə kɑː!
Nebyl jsem s to vylézt z postele.
I was unable to get out of bed.
aɪ wɒz ʌnˈeɪbl tə gεt aʊt əv bεd
Už můžeš vylézt.
You can come out.
juː kən kʌm aʊt
Sluníčko už vylezlo (z mraků).
The sun has come out., The sun broke through the clouds.
ðə sʌn hæz kʌm aʊtˌ ðə sʌn brəʊk θruː ðə klaʊdz
Vylezli jsme na strom.
We climbed up a tree.
wiː klaɪmd ʌp ə triː
Nakonec z něj vylezlo, že...
In the end he revealed that...
ɪn ðiː εnd hɪ rɪˈviːld ðæt