dívat se

na koho/co look, at sb/sth, (sledovat) watch sb/sth

Na co se díváš?
What are you looking at?
wɒt ɑː juː lʊkɪŋ æt?
Na co se díváš? (v televizi)
What are you watching?
wɒt ɑː juː wɒtʃɪŋ?
Dívám se na televizi. (teď)
I am watching TV.
aɪ əm wɒtʃɪŋ ˌtiːˈviː
Pozorně se dívejte.
Watch carefully.
wɒtʃ ˈkεəfəlɪ
Dívej se pod nohy/kam šlapeš!
Watch/Mind your step!
wɒtʃ/maɪnd jɔː stεp!
Dívala se do zrcadla.
She was looking in the mirror.
ʃɪ wɒz lʊkɪŋ ɪn ðə ˈmɪrə
Díval jsem se právě z okna.
I was just looking out of the window.
aɪ wɒz dʒʌst lʊkɪŋ aʊt əv ðə ˈwɪndəʊ
Dívám se, že už to máš hotové.
I see you have it ready.
aɪ siː juː hæv ɪt ˈrεdɪ
Už ses na to díval?
Have you seen it (yet)?
hæv juː siːn ɪt (jεt)?
Musím se často dívat do slovníku.
I must consult the dictionary frequently.
aɪ mʌst kənˈsʌlt ðə ˈdɪkʃənərɪ ˈfriːkwəntlɪ
Jak se na to díváš ty?
How do you view it?, What's your point of view?, What's your take on that?
haʊ dʊ juː vjuː ɪt?ˌ wɒts jɔː pɔɪnt əv vjuː?ˌ wɒts jɔː teɪk ɒn ðæt?