připadat

komu jaký (zdát se) seem, (jevit se) appear sth to sb, (shledávat co jakým) find sth

Připadá mi, že...
It seems to me that...
ɪt siːms tə miː ðæt
Může vám to připadat zbytečné...
You may find it useless...
juː meɪ faɪnd ɪt ˈjuːslɪs
Připadá mi povědomý.
He seems familiar to me.
hɪ siːms fəˈmɪlɪə tə miː
Nepřipadá mi to levné.
I don't find it cheap.
aɪ dəʊnt faɪnd ɪt tʃiːp
Silvestr připadá na sobotu.
New Year's Eve falls on a Saturday.
njuː jɪəz iːv fɔːlz ɒn ə ˈsætədeɪ
Na každého připadá pět kusů.
Each one gets five pieces.
iːtʃ wʌn gεts faɪv piːsɪz
To nepřipadá v úvahu!
That's out of the question.
ðæts aʊt əv ðə ˈkwεstʃən