zasmát se

komu/čemu laugh at sb/sth, (krátce) give a laugh

Zasmál se mému vtipu.
He laughed at my joke.
hɪ lɑːft æt maɪ dʒəʊk
Dovol, abych se zasmál!
Don't make me laugh!
dəʊnt meɪk miː lɑːf!
jen tak pro zasmání
just for fun's sake
dʒʌst fə fʌnz seɪk