objevit se

appear, (vynořit se ap.) emerge, (ukázat se) show up

Zatím se tady neobjevil.
He hasn't showed up yet.
hɪ ˈhæznt ʃəʊd ʌp jεt
Objevil se závažný problém.
A serious problem has arisen.
ə ˈsɪərɪəs ˈprɒbləm hæz əˈrɪzn
Objevila se ve dveřích.
She appeared in the door.
ʃɪ əˈpɪəd ɪn ðə dɔː
Objevují se nové nemoci.
New diseases are emerging.
njuː dɪˈziːzɪs ɑː ɪˈmɜːdʒɪŋ
Objevují se názory, že...
There are some opinions that ...
ðεə ɑː sʌm əˈpɪnjənz ðæt