starý

old

Jak je starý?
How old is he?
haʊ əʊld ɪz hɪ?
Jsou stejně staří.
They are (of) the same age.
ðeɪ ɑː (əv) ðə seɪm eɪdʒ
Je o dva roky starší než já.
He's two years older than me.
hiːz tuː jɪəz ˈəʊldə ðæn miː
Je to můj starší/nejstarší bratr.
He's my elder/oldest brother.
hiːz maɪ ˈεldə/əʊldɪst ˈbrʌðə
Je dost starý na to, aby mohl pracovat.
He is old enough to work.
hɪ ɪz əʊld ɪˈnʌf tə wɜːk
Všechno je při starém.
Nothing has changed., (slang.) Same shit, different day.
ˈnʌθɪŋ hæz tʃeɪndʒdˌ seɪm ʃɪtˌ ˈdɪfərənt deɪ
Stojí to za starou belu/bačkoru.
It's not worth a damn., It sucks.
ɪts nɒt wɜːθ ə dæmˌ ɪt sʌks
patřit do starého železa
be fit/good for the scrap heap
biː fɪt/gʊd fə ðə skræp hiːp