poprosit

koho o co ask, (form.) request sb for sth, to do sth

Poprosila mě, abych vám řekl...
She asked me to tell you...
ʃɪ ɑːskt miː tə tεl juː
Poprosím je o pomoc.
I'll ask them for help.
aɪl ɑːsk ðəm fə hεlp
Mohu vás o něco poprosit?
Will you do me a favour?
wɪl juː dʊ miː ə ˈfeɪvə?
Popros!
Say please!
seɪ pliːz!