adresa

address

Dejte mi svoji adresu.
Give me your address.
gɪv miː jɔː əˈdrεs
Jakou máte e-mailovou adresu?
What's your e-mail address?
wɒts jɔː iːmeɪl əˈdrεs?
Pošlete to na tuto adresu.
Send it to this address.
sεnd ɪt tə ðɪs əˈdrεs
Na této adrese už nebydlí.
He doesn't live at this address anymore.
hɪ ˈdʌznt lɪv æt ðɪs əˈdrεs ˌεnɪˈmɔː
Informace najdete na této adrese.
You can find the info at this address.
juː kən faɪnd ðiː ˈɪnfəʊ æt ðɪs əˈdrεs
urážky na adresu ministra...
insults aimed at the minister...
ˈɪnsʌlts ˈeɪmd æt ðə ˈmɪnɪstə
(přen.) To jste na špatné adrese. (na nesprávném místě)
You have come to the wrong shop., You are barking up the wrong tree.
juː hæv kʌm tə ðə rɒŋ ʃɒpˌ juː ɑː ˈbɑːkɪŋ ʌp ðə rɒŋ triː
napsat na obálku/dopis adresu
address the envelope, address the letter
əˈdrεs ðiː ˈεnvəˌləʊpˌ əˈdrεs ðə ˈlεtə
přechodná/stálá/zpáteční adresa
temporary/permanent/return address
ˈtεmpərərɪ/ˈpɜːmənənt/rɪˈtɜːn əˈdrεs