mezi

between, (ve skupině) among(st), (ve vymezeném prostoru) within

Jaký je rozdíl mezi...?
What's the difference between...?
wɒts ðə ˈdɪfərəns bɪˈtwiːn?
Jsi mezi přáteli.
You are among friends.
juː ɑː əˈmʌŋ frεndz
Patří mezi nejlepší...
He ranks among the best...
hɪ ræŋks əˈmʌŋ ðə bεst
Přijď mezi nás.
Come and join us.
kʌm ænd dʒɔɪn əs
Mezi dětmi je velmi oblíbená.
She's very popular with children.
ʃiːz ˈvεrɪ ˈpɒpjʊlə wɪθ ˈtʃɪldrən
Mezi mé povinnosti patří...
My duties include..., Among my duties are...
maɪ ˈdjuːtɪz ɪnˈkluːdˌ əˈmʌŋ maɪ ˈdjuːtɪz ɑː
Hádají se (sami) mezi sebou.
They argue among themselves.
ðeɪ ˈɑːgjuː əˈmʌŋ ðəmˈsεlvz
Slunce se prodralo mezi mraky.
The sun broke through the clouds.
ðə sʌn brəʊk θruː ðə klaʊdz
Stál mezi dveřmi.
He stood in the door(way).
hɪ stʊd ɪn ðə dɔː(weɪ)
Již není mezi námi. (zesnulý ap.)
He is no more with us.
hɪ ɪz nəʊ mɔː wɪθ əs
Něco mezi tím.
Something in between.
ˈsʌmθɪŋ ɪn bɪˈtwiːn
Je mezi vámi něco?
Is there something (going on) between you (two)?
ɪz ðεə ˈsʌmθɪŋ (ˈgəʊɪŋ ɒn) bɪˈtwiːn juː (tuː)?
Je to jen mezi námi. (důvěrné)
It's just between you and me.
ɪts dʒʌst bɪˈtwiːn juː ænd miː
teploty mezi... a...
temperatures (ranging) between ... and...
ˈtεmprɪtʃəz (ˈreɪndʒɪŋ) bɪˈtwiːn ... ænd
mezi jinými
among others
əˈmʌŋ ˈʌðəz
(v době) mezi tím
in the meantime, in the intervening time
ɪn ðə ˈmiːnˌtaɪmˌ ɪn ðiː ˌɪntəˈviːnɪŋ taɪm