radit

komu co advise sb, (doporučit) recommend sb sth

Co byste radil?
What would you advise?
wɒt wʊd juː ədˈvaɪz?
Radil jsem mu, aby to nekupoval.
I advised him not to buy it.
aɪ ədˈvaɪzd hɪm nɒt tə baɪ ɪt
To bych neradil.
I wouldn't advise it., I wouldn't recommend that.
aɪ ˈwʊdnt ədˈvaɪz ɪtˌ aɪ ˈwʊdnt ˌrεkəˈmεnd ðæt
To bych ti radil!
Well, you better!
wεlˌ juː ˈbεtə!
Radím vám dobře...
Take my advice...
teɪk maɪ ədˈvaɪs