spustit

1(dolů) co lower, let down

Spustil se po laně.
He lowered himself on a rope.
hɪ ˈləʊəd hɪmˈsεlf ɒn ə rəʊp
Loď byla spuštěna na vodu.
The ship was launched.
ðə ʃɪp wɒz lɔːntʃt
spustit kotvu (loď)
cast/drop anchor, let down the anchor
kɑːst/drɒp ˈæŋkəˌ lεt daʊn ðə ˈæŋkə
Nemohl z ní spustit oči.
He couldn't take his eyes off her.
hɪ ˈkʊdnt teɪk hɪz aɪz ɒf hə

2(uvést do chodu) set off, (motor) start (up), (zapnout) switch on (výp.)

Spusťte motor.
Start up the engine.
stɑːt ʌp ðiː ˈεndʒɪn
Spustí výrobu...
They will start production..., They will launch production...
ðeɪ wɪl stɑːt prəˈdʌkʃənˌ ðeɪ wɪl lɔːntʃ prəˈdʌkʃən
Projekt bude spuštěn...
The project will be launched...
ðə ˈprɒdʒεkt wɪl biː lɔːntʃt
Můžeš ten program spustit?
Can you run the program?
kən juː rʌn ðə ˈprəʊgræm?
Nejde mi spustit počítač.
My computer won't start.
maɪ kəmˈpjuːtə wəʊnt stɑːt
Spustilo (se) poplašné zařízení.
The alarm went off.
ðiː əˈlɑːm wεnt ɒf
Spustil se déšť.
The rain came down., It started to rain.
ðə reɪn keɪm daʊnˌ ɪt stɑːtɪd tə reɪn
Spustila se mu krev z nosu.
His nose started to bleed.
hɪz nəʊz stɑːtɪd tə bliːd
Spustila se mi rýma.
My nose started to run.
maɪ nəʊz stɑːtɪd tə rʌn
Tak spusť! (povídej)
Fire away!
faɪə əˈweɪ!