bránit se

defend osf, (opětovat útok) fight back, (klást odpor) resist

Bránila se, ale marně.
She defended herself but in vain.
ʃɪ dɪˈfεndɪd həˈsεlf bət ɪn veɪn
Ani se nebránil.
He didn't even resist.
hɪ ˈdɪdnt ˈiːvn rɪˈzɪst
Nebránil bych se tomu.
I wouldn't be against that.
aɪ ˈwʊdnt biː əˈgεnst ðæt
Tvrdě se brání jakýmkoliv změnám.
They strongly resist any changes.
ðeɪ ˈstrɒŋlɪ rɪˈzɪst ˈεnɪ tʃeɪndʒɪs
Braň se!
Fight back!
faɪt bæk!