laciný, levný

cheap

Bylo to směšně laciné.
It was dirt cheap.
ɪt wɒz dɜːt tʃiːp
Máte (nějaký) levnější pokoj?
Do you have a cheaper room?
dʊ juː hæv ə tʃiːpə ruːm?
Nech si ty laciný vtipy.
Stop making cheap jokes.
stɒp ˈmeɪkɪŋ tʃiːp dʒəʊks
Koupil jsem ten nejlevnější.
I bought the cheapest (one).
aɪ bɔːt ðə tʃiːpɪst (wʌn)
Vypadá to lacině.
It looks cheap.
ɪt lʊks tʃiːp
co nejlevněji
as cheap as possible, on the cheap
əz tʃiːp əz ˈpɒsɪblˌ ɒn ðə tʃiːp