vyjádřit se

express osf, (jasně též) explain osf, (říct stanovisko) k čemu give one's opinion on sth

Vyjádřila se přesně.
She expressed herself precisely.
ʃɪ ɪkˈsprεst həˈsεlf prɪˈsaɪslɪ
Mohl byste se vyjádřit trochu jasněji?
Could you explain yourself a bit more clearly?
kʊd juː ɪkˈspleɪn jɔːˈsεlf ə bɪt mɔː ˈklɪəlɪ?
Vyjádřil jsem se jasně?
Do I make myself clear?
dʊ aɪ meɪk maɪˈsεlf klɪə?
Můžete se k tomu vyjádřit?
Can you comment on that?
kən juː ˈkɒmεnt ɒn ðæt?
Nechci se k tomu vyjadřovat.
I don't want to comment on this.
aɪ dəʊnt wɒnt tə ˈkɒmεnt ɒn ðɪs
Vyjadřuj se slušně!
Mind your language!
maɪnd jɔː ˈlæŋgwɪdʒ!