ostuda

shame, disgrace, scandal

To je ostuda!
How embarrassing!, What a disgrace!
haʊ ɪmˈbærəsɪŋ!ˌ wɒt ə dɪsˈgreɪs!
Děláš mi ostudu.
You disgrace me., You're embarrassing me.
juː dɪsˈgreɪs miːˌ jʊə ɪmˈbærəsɪŋ miː
To není žádná ostuda.
It is no disgrace., There is no shame in it.
ɪt ɪz nəʊ dɪsˈgreɪsˌ ðεə ɪz nəʊ ʃeɪm ɪn ɪt
Je to (jen) pro ostudu.
It's (quite) embarrassing.
ɪts (kwaɪt) ɪmˈbærəsɪŋ
Udělal/Uřízl si ostudu.
He embarrassed himself.
hɪ ɪmˈbærəst hɪmˈsεlf