spojit

connect sb, (fyzicky též) link, (telefonem ap.) koho s kým put sb through to sb

Spojím se s ním.
I'll get in touch with him., I'll contact him.
aɪl gεt ɪn tʌtʃ wɪθ hɪmˌ aɪl ˈkɒntækt hɪm
Můžete mě spojit s...?
Can you put me through to...?
kən juː pʊt miː θruː tə?
Silnice spojuje město s pobřežím.
The road links/connects the city with the coast.
ðə rəʊd lɪŋks/kəˈnεkts ðə ˈsɪtɪ wɪθ ðə kəʊst
Lidé si to spojují s...
People associate it with...
ˈpiːpl əˈsəʊʃɪˌeɪt ɪt wɪθ
být spojen s čím
be related to sth, be linked to sth, be connected to sth
biː rɪˈleɪtɪdˌ biː lɪŋktˌ biː kəˈnεktɪd
spojit síly s kým
join forces with sb
dʒɔɪn fɔːsɪz