zpátky, zpět

back

Pojď/Vrať se zpátky!
Come back!
kʌm bæk!
Hned budu zpátky.
I'll be right back.
aɪl biː raɪt bæk
Ať mi zavolá zpátky.
Tell him to call me back.
tεl hɪm tə kɔːl miː bæk
Chodil tam a zpátky.
He walked to and fro/back and forth/there and back.
hɪ wɔːkt tə ænd frəʊ/bæk ænd fɔːθ/ðεə ænd bæk
Už to nemůžeme vzít zpátky. (prohlášení ap.)
We can't take it back.
wiː kɑːnt teɪk ɪt bæk
Je to tak dva roky zpátky.
It was about two years ago.
ɪt wɒz əˈbaʊt tuː jɪəz əˈgəʊ
po cestě zpět
on the way back
ɒn ðə weɪ bæk