sejít

go down sth, (neuskutečnit se) z čeho be cancelled, (nevyjít ap.) fall through

sejít po schodech/ze schodů
go down the stairs, go downstairs
gəʊ daʊn ðə stεəzˌ gəʊ ˈdaʊnˈstεəz
Sejděte z kopce a...
Go down the hill and...
gəʊ daʊn ðə hɪl ænd
Sešli jsme z cesty.
We've lost our way., We've gone astray., We've strayed from the path.
wiːv lɒst aʊə weɪˌ wiːv gɒn əˈstreɪˌ wiːv ˈstreɪd frɒm ðə pɑːθ
Ze schůzky sešlo.
The meeting was cancelled.
ðə ˈmiːtɪŋ wɒz ˈkænsld
Z plánu nakonec sešlo.
The plan fell through.
ðə plæn fεl θruː
Na tom nesejde.
It doesn't matter., It makes no difference.
ɪt ˈdʌznt ˈmætəˌ ɪt meɪks nəʊ ˈdɪfərəns
Sejde z očí, sejde z mysli.
Out of sight, out of mind.
aʊt əv saɪtˌ aʊt əv maɪnd
sejít se s kým
meet (with) sb
miːt
Sejdeme se...
We'll meet..., Meet me...
wiːl miːtˌ miːt miː
Sešli jsme se zde, abychom...
We have gathered here to...
wiː hæv ˈgæðəd hɪə tə